FG Prolog / FG B&C: Das RISP unterstützt den Kreis Recklinghausen bei Vorbereitungen zum Förderaufruf „Starke Quartiere-Starke Menschen“


Runtime:
Mai 2015 bis September 2015

Project work

Project staffDr. Ute Pascher-Kirsch

E-Mail: ute.pascher-kirsch@uni-duisburg-essen.de
Tel: +49 (0)203 36303-32

Dr. Hans Uske

E-Mail: hans.uske@uni-duisburg-essen.de
Tel: +49 (0)203 36303-31


This Project is supported by:

Kreis Recklinghausen